Project Management

Er komt heel veel kijken bij de uitrol/implementatie van een ICT Infrastructuur, server omgeving of het opstarten van een nieuwe applicatie.

Slecht Project Management is één van de redenen dat ICT projecten over de gebudgetteerde kosten gaan. In dat geval duren projecten langer dan gepland en wordt in veel gevallen een project niet op de juiste wijze afgehandeld/opgeleverd waardoor de doelstellingen waarom het project in eerste instantie is gestart niet (of gedeeltelijk) worden gehaald.

Aangezien wij veel ervaring hebben op het gebied van IT Projectmanagement en Prince-2 gecertificeerd zijn, kunnen wij u begeleiden tijdens de uitrol/implementatie en tevens als Project Manager optreden namens uw onderneming.

WILT U MEER INFORMATIE OVER PROJECT MANAGEMENT?