Wist jij dat de politie gegevens van jou als burger verzameld? Als jij ooit in contact bent geweest met de politie, dan ben jij één van de burgers waar gegevens van wordt verzameld. Dit blijkt uit een interne memo uit 2020. De politie houdt van negen miljoen mensen automatisch levensgebeurtenissen bij, denk hierbij aan verhuizingen, huwelijken en geboortes. Wat daar nog boven op komt zijn privacygevoelige gegevens zoals nationaliteit, adres en burgerservicenummer.

Iedereen die bij de politie in het systeem staat of belandt, krijgt een afnemersindicatie. Je kan onder andere in het systeem terecht komen als je een verdachte bent, maar ook als je ooit slachtoffer bent geweest of als je ooit zelf aangifte hebt gedaan. Een afnemersindicatie houdt in dat de politie automatisch nieuwe en dus actuele informatie over de desbetreffende personen ontvangt.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zou in 2015 ook al haar zorgen hebben geuit naar de politie over de dataverzameling van burgers. In het interne document staat dat de politie een nieuw beleid wil opstellen en niet zomaar iedereen wil volgen die in contact komt met de politie. Zo wil het alleen afnemersindicaties plaatsen “voor specifieke groepen of afzonderlijke personen”, zoals verdachten. Een belangrijk detail om te benoemen is dat zo’n afnemersindicatie nooit meer wordt verwijderd, zelfs als de desbetreffende persoon overleden is. Met andere woorden, de politie volgt nog steeds mensen, zelfs als het al lang niet meer relevant is.

“De politie mag niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor haar taak”, zegt Zenger (Privacyexpert Rejo Zenger van Bits of Freedom). “Het feit dat ze zelf aangegeven dat ze gegevens verzamelen die ze niet nodig hebben, geeft aan dat ze meer doen dan proportioneel is. Daarmee overtreden ze de wet.”

In een reactie aan Trouw ontkent de politie dat de wet wordt overtreden. “Zonder actuele persoonsgegevens kan de politie haar werk niet doen. We hebben zelf de conclusie getrokken dat we naar minder gegevens toe kunnen, en daar werken we aan”, zegt Henk Geveke van de korpsleiding.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt in een reactie dat de politie nooit meer gegevens mag opslaan dan nodig. Ook moet de politie duidelijk onderbouwen waarom ze de gegevens nodig heeft. “Nu de politie aangeeft dat ze eigenlijk met minder gegevens hun werk kan doen, mag van de politie verwacht worden dat ze die overbodige gegevens niet langer opslaat of verwerkt”, zegt een woordvoerder van de AP.

Bron: NU