GRIP online e-learning 

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zich meer bewust zijn van cybercriminaliteit, zodat iedereen zijn of haar werk veiliger kan uitvoeren, is onze online e-learning tool ontwikkeld.

Het is namelijk aan de orde van de dag: cybercriminaliteit. Organisaties en medewerkers krijgen er regelmatig mee te maken. Cybercriminaliteit kan heel uitlopend zijn van virus tot ransomware, van hackers tot identiteitsfraude tot datalekken. Voordat iemand dit binnen de organisatie merkt, hebben de cybercriminelen de organisatie al overgenomen. Hierdoor kan de organisatie negatief in het nieuws komen wegens het lekken van data of het niet kunnen leveren van producten of diensten. 

Met de e-learning van GRIP wordt iedereen binnen de organisatie getraind om niet in de bekende vallen van cybercriminelen te trappen. Er wordt awareness voor IT veiligheid gecreëerd en geactiveerd om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar werk veiliger kan uitvoeren. De training biedt medewerkers de mogelijkheid om de traingsmodule over cybercriminaliteit te volgen op het moment dat het hen het beste uitkomt. Doordat de training in delen beschikbaar is, zijn medewerkers hierdoor herhaaldelijk met het onderwerp bezig.  

Inhoud GRIP e-learning: 

 • Waarom de GRIP e-learning?
 • De volgende online gevaren komen aan bod: virussen, ransomware, phishing, hacks, whaling, identiteitsfraude, DDOS aanvallen, Free Wifi
 • Het herkennen van de gevaren: voorbeelden foute e-mails, gevaarlijke pop-up vensters, nep websites, hacks
 • Het maken van sterke en makkelijke wachtwoorden en wachtzinnen 
 • Het veilig gebruiken van Social Media  
 • Gebruiken van WiFi
 • Wat te doen tegen identiteitsfraude?
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens & Autoriteit Persoonsgegevens
 • Eindtest (Privacy check)

Overige tips: 

 • Door ervoor te zorgen de eigen digitale activiteiten te kennen en begrijpen, kunnen veel beveiligingsincidenten worden voorkomen
 • Zorg ervoor dat de gevaren en het voorkomen van cybercriminaliteit regelmatig onderwerp van gesprek zijn en op de agenda staan
 • Ken zo min mogelijk toegangsrechten toe, dat draagt bij aan de bescherming van data
 • Vertrouw niet alleen op technologie
 • Beveiliging van data is de verantwoordelijkheid van iedereen in uw bedrijf
 • De e-learning van GRIP versterkt de ‘zwakste schakel’ in uw beveiligingsproces


De training is European Computer Drivers Lincense (ECDL) gecertificeerd welke in Nederland gesteund door de koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Deze training is daarom goedgekeurd leermateriaal. Organisaties zijn dan ook verzekerd dat, na het behalen van het examen de bewustwording rond cybercriminaliteit maximaal is. Het examen bestaat uit in totaal 25 vragen en dienen binnen 30 minuten te worden afgerond. Wanneer minimaal 75% van de vragen juist beantwoord zijn, ontvangt de cursist een EDCL certificaat op naam. 

Maak hier de test