Zoals je wellicht weet beoordeeld Grip IT Consultancy voor haar klanten onder andere verwerkersovereenkomsten.
Onlangs is de verwerkersovereenkomst van Dental Plek beoordeeld en wat heeft Dental Plek dit goed op orde!
Het komt zelden voor dat er nauwelijks tot geen opmerkingen zijn vanuit onze kant.

Dental Plek is een online platform voor mondzorgpraktijken, het biedt een veilige omgeving voor alle interne en externe communicatie- en documentatiestromen. In de verwerkersovereenkomst neemt Dental Plek alle verantwoordelijkheid als “verwerker”.Een verwerker is een partij welke ten behoeve van opdrachtgever ook wel de  “verwerkersverantwoordelijke” persoonsgegevens verwerkt. Als opdrachtgever wil je er natuurlijk van verzekerd zijn dat jouw verwerker de gegevens verwerkt zoals vastgelegd binnen de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meestal wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld door de verwerkersverantwoordelijke, maar in dit geval heeft Dental Plek een aanzienlijk aantal gebruikers en hebben zij de overeenkomst zelf opgesteld. Dental Plek heeft in de verwerkersovereenkomst haar volledige verantwoordelijkheid genomen als verwerker. Helaas zien we het op regelmatige basis dat men dit aangrijpt om zich volledig in te dekken en te duiken voor de verantwoordelijkheid.

Het kan een behoorlijke kluif zijn om een getekend exemplaar door beide partijen te krijgen. Het is als verwerkersverantwoordelijke dus goed om hier extra aandacht aan te besteden, want het is natuurlijk wel van belang dat het in jouw voordeel is!

Waarom Dental Plek zo’n goede verwerkersoveenkomst heeft opgesteld? Er staan een aantal belangrijke zaken in, zie onderstaande punten.

Zo kan jij ook een check doen op deze onderdelen bij jouw verwerkersovereenkomsten.

  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt zoals vastgelegd in de overeenkomst en niet verwerkt voor enig ander doel.
  • Mogelijkheid tot het uitvoeren van een audit bij verwerker
  • Beveiliging van de data
  • Datalekken en de melding hiervan
  • Aansprakelijkheid/ boeteclausule

Naast bovenstaande is de overeenkomsten ook in heldere begrijpelijke taal opgesteld, transparantie zoals bedoeld in de AVG!
Bedankt Dental Plek voor de prettige samenwerking en dat wij deze informatie mogen delen.