Grip IT Consultancy sluit een partnerovereenkomst met CompLions-GRC voor de wederverkoop van GRC tooling. Voor CompLions voegt de overeenkomst een nieuwe partner toe aan het verder groeiende kanaal en Grip IT Consultancy voegt hiermee een professionele GRC tool toe voor de dienstverlening gericht op het MKB segment.

Wij van Grip IT Consultancy denken altijd mee met de klant, ondersteunen en ontzorgen waar nodig zodat de klant zich volledig kan richten op de organisatie. Wij zijn continu op zoek naar de beste oplossing, rekening houdend met de wensen van de klant, budget en met het oog gericht op de toekomst en de wetgeving en security. De IT-behoefte van de klant vertalen wij naar duidelijk advies en begeleiden wij naar de juiste oplossing.

Naast onze eigen AVG tool voor het lagere segment, waren we op zoek naar een professionele tool voor het MKB die de mogelijkheid biedt om AVG en ISO27000 processen en workflows in te richten in de tool en om aan de hand van checklists periodiek (interne) audits uit te voeren en te beheren. Na diverse pakketten te hebben beoordeeld kwam de tool van CompLions-GRC voor ons als beste uit de bus. Een bijkomend voordeel was dat de tool voorzien was van een groot aantal templates waardoor risico’s nog gemakkelijker identificeerbaar worden gemaakt en er reeds voor gedefinieerde maatregelen aanwezig zijn.

Door de samenwerking met CompLions-GRC kunnen wij onze klanten bij Grip IT Consultancy een totaalpakket aanbieden om te voldoen aan de AVG/GDPR privacy wetgeving alsmede ISO27000 en om privacy te beheersen via een verbeterproces en risicomanagement aanpak en vastlegging in een digitaal dossier. De tool stelt onze klanten in staat om hun privacy en information security documentatie en processen beter te beheren en om betreffende processen door periodieke audits uit te voeren aan de hand van verschillende checklists. Het overzichtelijke en intuïtieve controlepaneel van GRC-control geeft de klant direct inzicht in de actuele compliancy situatie.

Over Grip IT Consultancy
Grip IT Consultancy is gespecialiseerd in het geven van advies op het gebied van AVG, IT-beleid, IT Infrastructuren en Security, het uitvoeren van PEN testen op klantomgevingen en het verzorgen van awareness trainingen. Naast het geven van advies, begeleiden we organisaties om te voldoen aan de GDPR/AVG en klaar te stomen voor de ISO 27000 certificering.

Over CompLions-GRC
CompLions-GRC is een in Deventer gevestigde Nederlandse onderneming die zich al vele jaren richt op managementsystemen voor Governance, Risk- en Compliance- management, onder de naam GRCcontrol. Het bedrijf levert oplossingen aan overheden en ondernemingen in elke sector. Door de diepgaande kennis van de verschillende sectoren en de daarvoor geldende normenkaders en kwaliteitseisen voor certificering, levert zij een belangrijke bijdragen in de continue kwaliteitsverbetering van de bedrijfsprocessen en weet grote efficiencyslagen te realiseren bij certificeringstrajecten, samen met haar geautoriseerde partners. Hiermee neemt CompLions-GRC een unieke positie in op de Nederlandse markt.