De velden met een sterretje zijn verplicht.

  Indien u geen Privacymanager heeft aangesteld, mag u deze velden leeg laten.

  Vul de volgende informatie in over het datalek:

  Geef een samenvatting van het incident waarop de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zich heeft voorgedaan. *

  Wanneer is de inbreuk ontdekt? *

  Wanneer vond de inbreuk plaats? *

  Duurt de inbreuk op dit moment nog voort? *

  Welke groep mensen is bij de inbreuk betrokken? (Meerdere opties zijn mogelijk) *
  WerknemersKlanten (huidig en potentieel)Leerlingen of studentenPatiëntenMinderjarigenPersonen uit kwetsbare groepen

  Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk. *

  Geef een indicatie van hoeveel personen er bij de inbreuk betrokken zijn. *

  Geef hier onder aan wat de aard van de inbreuk is. *
  Inbreuk op vertrouwelijkheid (bijvoorbeeld: gegevens verstuurd naar/ontvangen door onbevoegden)

  Inbreuk op integriteit (bijvoorbeeld: gegevens zijn onbevoegd gewijzigd)

  Inbreuk op beschikbaarheid (bijvoorbeeld: gegevens zijn verloren gegaan door verwijderen, vernietiging, of door ransomware)

  Om welk type persoonsgegevens gaat het? (meerdere antwoorden zijn toegestaan) *
  NaamGeslacht, geboortedatum en/of leeftijdBurgerservicenummerContactgegevensToegangs- of identificatiegegevensFinanciële gegevens(Kopieën van) legitimatiebewijzenLocatiegegevens

  Indien er bijzondere gegevens betrokken zijn bij de inbreuk, geef dan hier onderaan om welk type bijzondere gegevens het gaat (Ook hier zijn meerdere antwoorden mogelijk:
  Gegevens met betrekking tot strafbare feiten e.d.Medische gegevensGegevens met betrekking tot iemands ras of etniciteitGegevens met betrekking tot iemands politieke opvattingenGegevens met betrekking tot iemands religieGegevens waaruit iemand lidmaatschap van een vakbond blijktGegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheidGenetische gegevensBiometrische gegevensGeen

  Zijn er maatregelen genomen om de inbreuk te beperken of op te lossen? Zo ja, omschrijf hier onder welke maatregelen: