De Autoriteit Persoonsgegevens heeft informatie op haar website gepubliceerd over de regels rondom direct marketing. Hiermee schept de toezichthouder meer duidelijkheid over welke gevolgen de regels uit de nieuwe Europese privacywetgeving hebben op het benaderen van klanten.

Sinds 25 mei 2018 geldt namelijk de nieuwe privacywetgeving, ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. De nieuwe wet stelt nu strengere eisen aan de benodigde toestemming dan de vorige privacywet. Mensen moeten nu vrij zijn in het geven van toestemming. Volgens de wet moeten organisaties dit duidelijk communiceren naar de klanten toe.

Voor het verzamelen van persoonsgegevens die later worden gebruikt voor direct marketing, is altijd een wettelijke grondslag vereist. Wanneer een webwinkel bijvoorbeeld een pakketje thuis wil laten bezorgen, dan is het noodzakelijk om het adres van de klant te verzamelen. Als deze webwinkel dan de verzamelde persoonsgegevens vervolgens wil gebruiken voor direct marketing, gelden daar regels voor.

Wil je meer weten? Alle informatie met betrekking tot de AVG is hier te vinden:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving