De velden met een sterretje zijn verplicht.

  Vul de volgende informatie in over het datalek:

  Geef een samenvatting van het incident waarop de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zich heeft voorgedaan. *

  Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk? *
  Minimaal:
  Maximaal:

  Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk. *

  Is er bekend wanneer de inbreuk plaatsvond? *
  Ja, namelijk op: (vul datum hieronder in)Ja ongeveer, namelijk tussen: (vul hieronder begin- en einddatum periode in)Nee, nog niet bekend

  Indien bekend is wanneer de inbreuk plaatsvond, hier de datum of data invullen:

  Wat is de aard van de inbreuk? (meerdere antwoorden zijn toegestaan) *
  Lezen (vertrouwelijk)KopiërenVeranderingen (integriteit)Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)DiefstalNog niet bekend

  Om welke type persoonsgegevens gaat het? (meerdere antwoorden zijn toegestaan) *
  Naam-, adres- en woonplaatsgegevensTelefoonnummersE-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatieToegangs- of identificatiegegevens (bijv. inlognaam/wachtwoord of klantnummer)Financiële gegevens (bijv. rekeningnummer, creditcardnummer)Burgerservicenummer (BSN) of sofinummerPaspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzenGeslacht, geboortedatum en/of leeftijdBijzondere persoonsgegevens (bijv. ras, etniciteit, criminele gegevens, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische gegevens) Zo ja, geef hieronder aan welkeOverige gegevens, namelijk: (geef hieronder aan welke)

  Indien u 'Bijzondere gegevens' en/of 'overige gegevens' heeft aangevinkt, vul hier onder in om welke gegevens het gaat: