DPO AS A SERVICE

Het kan zijn dat uw organisatie verplicht is om een functionaris gegevensbeschermer (DPO: Data Protection Officer) aan te stellen.

Dit is een formele rol binnen de AVG en wordt ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De functionaris gegevensbeschermer wordt betrokken bij privacy gerelateerde aspecten binnen uw organisatie, geeft advies over een juiste doorvoering en houdt toezicht.

Wij kunnen deze rol voor uw organisatie vervullen. De functionaris gegevensbeschermer zorgt er samen met uw organisatie voor dat er (meer) draagvlak komt en dat er actief bijgedragen wordt aan het behalen van de gestelde doelen en het doorvoeren van maatregelen. Hierdoor komen veel meer processen in beeld waardoor een betere doorvoering van de AVG mogelijk is.

De functionaris gegevensbeschermer is uw sparringpartner op het gebied van privacy en beveiliging. Het is een utopie om te denken dat medewerkers binnen uw organisatie uit zichzelf zullen bijdragen aan het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van AVG, maar samen zorgen we ervoor dat er gedragenheid en input tot stand komt.

WILT U MEER INFORMATIE OVER DPO AS A SERVICE ALS DIENST?