AVG Tool

De AVG wet stelt specifieke nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan. Met de nieuwe AVG wet wordt onze privacy beter beschermd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor uzelf, maar ook voor uw organisatie. Iedere organisatie is straks verplicht een beleid over het omgaan met privacygevoelige gegevens op te stellen. Als u structureel persoonsgegevens verwerkt is het verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risico analyse uit te voeren.

Om u en uw collega’s op weg te helpen heeft Grip IT Consultancy daarom een complete tool ontwikkeld voor het toepassen van de GDPR/AVG compliance binnen uw bedrijf: alle activiteiten geheel overzichtelijk in één systeem. Aan de hand van rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in uw organisatie direct helder, zodat u gericht kan sturen op elk niveau.

In één oogopslag heeft u inzage in de volgende onderdelen:

  • Privacy dashboard: Een overzicht van alle zaken in uw organisatie samengevat.
  • Registers: In dit register worden de verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken uitgebreid vastgelegd.
  • PIA/DPIA: Het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling door medewerkers. Deze tool kan zowel gestandaardiseerd of op maat geleverd worden.
  • Risico’s en maatregelen: Alle maatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning.
  • Audit en controle: De stand van zaken in uw organisatie begrijpelijk samengevat.
  • Kennisbank:  Alle in- en externe documenten op één plek.

Deze tool is ontwikkeld om makkelijk persoonsgegevens te verwerken. Door het structureel administreren en toetsen van uw verwerkingsactiviteiten verhoogt u de kwaliteit van uw processen en verlaagt u het risico op gevoelige fouten. Hiermee geeft u uw medewerkers, de toezichthouder en het management handige tools voor de realisatie van uw beleid, administratie van uw verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van DPIA’s, tot en met het uitbannen van risico’s en het controleren van de maatregelen.

Wilt u vrijblijvend onze AVG tool 14 dagen testen? Vraag hem dan hier aan: