Je herinnert je het vast nog wel… De toeslagaffaire. Waarbij ouders als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen veel geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Hiervoor werd eerder al een boete opgelegd van 2,75 miljoen euro. Nu heeft de AP een recordboete opgelegd aan de Belastingdienst. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst een zwarte lijst bijhield waarop persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs werd bijgehouden, waaronder die van de toeslagaffaire.

Op deze lijst stonden maar liefst 270.000 burgers, onder wie 2000 minderjarigen en ook ondernemingen. De Belastingdienst begon met registreren in 2013 tot in maart 2020 deze zwarte lijst werd ontdekt. Burgers kwamen op de zwarte lijst terecht als de Belastingdienst zogenoemde risicosignalen ontving. Uit twee nieuwe onderzoeken van accountants- en advieskantoor PwC bleek dat er handleidingen gevonden zijn waaruit blijkt dat de nationaliteit en leeftijd een grote rol speelden.

De recordboete die de AP heeft opgelegd bedraagt maar liefst 3,7 miljoen euro. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst de privacywet AVG op veel punten overtreden. De grootste fout die de Belastingdienst heeft gemaakt is dat zij geen wettelijke basis hadden om de persoonsgegevens te verwerken op de zwarte lijst. Zonder deze grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden. Daarnaast klopten de persoonsgegevens (vaak) niet. Daardoor stonden persoonsgegevens onterecht op de zwarte lijst, waardoor je als burger onterecht als mogelijk fraudeur geregistreerd stond.

Tot slot was de beveiliging van deze lijst ook niet op orde. Het is ontzettend belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dat onbevoegden hier niet zomaar bij kunnen.

Wat vind jij van de recordboete? Terecht of niet?


Bron: NOS